Nieuwsbrief Joost Schmidt

Tentoonstellingen en projecten winter 2012-2013

  Wie het papier niet voelt, kan niet tekenen.   Wie de steen niet begrijpt, kan geen litho afdrukken.

2012 was weer een druk jaar; de geraniums heb ik voorlopig in het donker en vorstvrij weggezet; zo zal ik ook in de komende tijd mij daar niet achter kunnen verschuilen.

Jammer was dat de expositie in Slovenië werd afgeblazen. Wel is tot 7 januari in Joure de tentoonstelling nog te bekijken van mijn etsen en het werk van Wim Kroon en Gerhild van Rooij. In de Leeuwarder Courant heeft en paar weken geleden een leuke recensie gestaan.

Ook tot 7 jan. is in Hilversum bij het GSA een verkooptentoonstelling met ‘kleine prijsjes’; van mij vindt u daar vier kleine olieverfschilderijtjes van het Lauwersmeer en enige druksels.

Op 5 januari om 17.00 uur zal ik een woordje zeggen bij de opening van de tentoonstelling van afgestudeerden van de opleiding voor vlakglas ‘Masterglas’ uit Tilburg in Galerie Noord, Nieuwstad 6 te Groningen. Masterglas is in Nederland de enige kunstopleiding tot glazenier.

Helaas moet de Amsterdamse Galerie Plein 7, aan het Da Costa plein haar deuren sluiten. Meer dan dertig jaar zijn Hannie en Lex de enthousiaste galeriehouders geweest. Voor hen die in het verleden daar geëxposeerd hebben zijn in de komende maanden groepstentoon-stellingen georganiseerd. Mijn beurt is in maart om daar aan mee te doen. Voor die gelegen-heid zal ik een nieuwe prent in kleur drukken in een beperkte oplage.

Met de Noordelijke Etsers exposeer ik in het stadhuis van de gemeente Tynaarlo te Vries van 21 maart tot en met 16 mei.

De kunstenaarsvakvereniging FRIA gaat dit komende voorjaar weer naar Ameland met verschillende manifestaties waar ik aan tenminste één deelneem. De definitieve data zijn nog niet bekend.

Aanleiding is werk van mij dat de galerie al in bezit heeft om met oud-studentes van de Nd-acte van de Academie de Schans uit Amsterdam, te weten Linda Ruyzenaars, Joke Staal en Geeske Walsma samen te exposeren in Leeuwarden bij de Galerie Kleine Hoogstraat in de maanden mei en juni. We willen er wat extra’s van maken dan een recht toe recht aan ten-toonstelling, maar dat moet nog de nodige handen en voeten worden gegeven.

Het landelijke project van meer dan tien kunstenaars ‘een hoedje van papier’  loopt langzaam, maar gestaag en soms ondanks alle goede wil en bedoelingen moeizaam. Zodra daar harde data zijn te melden zal ik dat doen.

Deze lente, hoewel volgens de kalender is het dan nog winter, word ik 70; ter gelegenheid waarvan ik een boekwerk op handgeschept papier uit Anjum wil drukken met etsen, steendrukken en loodzetsel. Totaal van iedere druktechniek negen bladen, samen gebonden in een harde omslag. Een neerslag van 50 jaar leven als graficus.

De oplage voor de verkoop zal veertig genummerde exemplaren groot zijn; prijs € 350,-

(Intekenprijs tot 4 maart 2013: € 275,-. )

Graag tot ziens bij een van deze activiteiten.

Joost, Engwierum, winter 2012-2013

Terug naar Nieuws Naar overige deelnemers