Fotografie


ATELIER-PAGINA VAN:

Floris Andréa Fotografie De Balie
Adres:
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
Mobiel: 06 55503588
mail: info@florisandrea.com www.florisandrea.com

Floris Andréa/Fotografie De Balie

Het oeuvre van Floris Andréa (1967) kent een grote veelzijdigheid. Hij maakt films, theater en is sinds tien jaar autonoom fotograaf. Ervaring en vakmanschap heeft hij opgedaan bij Govert de Roos en Paul Huf. In zijn werk staat vaak de mens centraal, verstild vastgelegd in het voorbijgaande. Dat is ook te zien aan zijn specialisaties: portret- en illustratieve fotografie en reis-/reportagefotografie.

Hij maakte indringende reportages tijdens avontuurlijke reizen naar streken als Noord-Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika en Azië De kracht van deze foto's schuilt in de compositie. Zijn waarnemingen resulteren altijd in een kroniek van emotie. Puur gefotografeerd, geven ze blijk van zorgvuldige aandacht voor licht en uitsnedes.
Zijn vrije werk daarentegen valt op door het schilderachtige karakter. Het fotografisch beeld wordt versterkt met expressief aangebrachte kleurstructuren die het werk dynamisch maken. In deze gemengde techniek brengt Andréa met kwasten en plamuurmessen kleurpigmenten aan op de drager, meestal van hout. Op deze vervolgens lichtgevoelig gemaakte ondergrond wordt het fotografisch beeld afgedrukt. De woeste ondertekening vormt het persoonlijke handschrift van de kunstenaar. De reproduceerbare eigenschap van fotografie achter zich latend, is elk vrij werk van Floris Andréa een unicum.

Deze manier van werken is ontstaan vanuit de creatieve behoefte het toeval toe te laten in het werk. Met zijn geheel eigen techniek toont Andréa de gelaagdheid van het creatieve proces; vanuit de schijnbare objectiviteit van de registratie naar de onbeheersbare, visuele expressie. Gelaagdheid is ook een belangrijk kenmerk van zijn professionele werk. De intensiteit die van dit werk uitgaat komt voort uit de combinatie van zwart-wit en indringende expressionistische ensceneringen. Zijn zakelijke groepsportretten doen denken aan oude schuttersstukken. Ogenschijnlijk informeel gegroepeerd, tonen zij de essentie en versterken daarmee de klasse en karakter van het bedrijf. Hier speelt Floris Andréa met het fotografisch vermogen suggesties op te roepen die je niet direct ziet maar onderhuids sterk aanwezig zijn. Een typische houding, een terloopse blik maken de foto's veelzeggend. Voor de portretten die hij van particulieren maakt, geldt dit evenzo. Hij fotografeert zo dicht mogelijk op de huid, al dan niet letterlijk, om zo het wezenlijke tot uitdrukking te brengen.

Floris Andréa maakt in opdracht bedrijfs- en particuliere portretten, in zijn studio en op locatie, en tentoonstellingsprints voor andere fotografen.
Over zijn vrije werk zijn twee publicaties verschenen: 'Dramatis Personae', 1999 GasUnie Groningen en 'Oud Licht', 2000 Amsterdam.

Informatie kunstwerken:
Klik op de foto's.

 Klik op de foto's voor meer informatie.
Publicaties en ander nieuws


Terug naar kunstenaars indeze rubriek Terug naar kunstenaars in deze rubriek Naar overige kunstenaars